Авторська комплексна програма

«Індивідуальна та групова психокорекція методом пісочної терапії»

Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, соціальних ситуаціях та освіти. Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери – формування ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов. Вирішення цього загального завдання тісно пов’язане з реалізацією Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України», Закону України «Про освіту», в яких визначено, що побудова демократичного суспільства, його розвиток значною мірою залежить від творчості, активності та емоційної стійкості його членів.

В останній час збільшилось число дітей, котрі не мають патологій розвитку, але вони відчувають різного роду труднощі в процесі шкільного навчання. Причини шкільних труднощів пов’язані з погіршенням стану здоров’я дітей та їх батьків, шкідливими звичками серед батьків та дітей, прискоренням ритму життя, погіршенням умов життя населення, стресами, емоційними перенавантаженнями, що призводить до підвищення тривожності, страхів, зниження активності, переживання емоційного неблагополуччя, пов'язаного з передчуттям небезпеки або невдачі. Проблема стоїть настільки гостро, що корекційна робота стає одним з важливих напрямків у роботі практичного психолога. Вирішення цієї проблеми передбачає вдосконалення існуючих і розробку нових психологічних підходів до розвитку особистості учнів різного віку. Використання пісочної терапії як корекційного фактора цілком доступно у школі. Цей метод можна розглядати як одну з інноваційних форм психокорекційної роботи з дітьми.

Дана програма покликана допомогти дітям успішно пристосуватися до школи, упоратися з різними психологічними труднощами, і, в цілому, спрямована на духовне оздоровлення й особистісний ріст дитини.

Пісок існує вже мільярди років, будучи природним матеріалом. Пісок може легко міняти свою форму: він може бути розсипаний на площині або утворювати об'ємні форми, його можна ліпити і знов розсипати, на піску можна будувати замки і власні світи. Гра з піском як процес розвитку самосвідомості дитини і його спонтанної «самотерапії» відома з давніх часів. Потрапляючи на пляж, дитина починає будувати химерні замки, об'єднуючи їх в справжні укріплені міста. Цей феномен відомий усім. Але що ж за ним стоїть? Чом не лише діти, але ї дорослі на пляжі, спонтанно створюють картини з піску? Податливість піску провокує бажання створити з нього мініатюру реального світу. Тут людина виступає як творець, не прив'язаний до результатів своєї праці. Дитина створює з піску замок, деякий час милується на нього, а потім хвиля або він сам руйнують творіння. Один сюжет життя завершується, поступаючись місцем наступному. І так нескінченно. Ця проста, природна для людини дія зберігає унікальну Таємницю буття: все приходить і йде, немає нічого такого, що було б непоправно зруйновано - просто старе поступається місцем новому. Багаторазово усвідомлюючи цю Тайну, людина досягає стану рівноваги, упевненості, спокою.

Часто діти не можуть знайти слів для пояснення своїх труднощів, болю або конфлікту. Дорослі не розуміють причин того, що відбувається з ними, не знають як реагувати, як допомогти дитині вирішити проблеми. Пісочна терапія може забезпечити дитині можливість представити в образах те, що відбувається у його внутрішньому або зовнішньому світі. Тобто стає мовою, за допомогою якої дитина може повідомити той або інший несвідомий матеріал психологові і собі.

Пісочна терапія – це вид арт-терапії, котрий можна розглядати як одну з інноваційних форм роботи з дітьми. Ця методика базується на переконанні, що внутрішнє «Я» людини відбивається в зорових образах, минає вербальний канал, тим самим обходячи механізми психологічного захисту.

Історія методу бере початок в минулому столітті. Психологи і психотерапевти ХХ століття зробили спроби якось використати потенціал ігор на піску з лікувальною метою. Англійський дитячий психотерапевт Маргарет Ловенфельд в 1929 році починає працювати з піском. У 1935 році вона опублікувала книгу під назвою «Гра в дитинстві». Розроблена нею «техніка побудови світу» набула популярності. І на це звернув увагу К.Г. Юнг. Він порадив своїй учениці Дорі Кальфф звернути особливу увагу на психотерапевтичні можливості ігор на піску, і в 1956 році вона починає вивчати метод у самої М. Ловенфельд. Д.Кальфф розробила юнгіанський підхід до пісочної терапії. У 1966 на німецькому, а в 1971 році англійською мовою вийшла її книга «Пісочна терапія». І сьогодні метод пісочної терапії використовується психологами всього світу.

На чому будується метод пісочної терапії? Прийнято вважати, що картини, які будуються на піску відбивають усі види підсвідомих процесів, включаючи страхи, внутрішні конфлікти, спогади дитинства, сновидіння. При їхньому словесному описі в дитини можуть виникнути ускладнення. Тому саме невербальні засоби часто є єдино можливими для вираження й прояснення сильних переживань. Тут можна говорити про перевагу пісочної терапії навіть перед іншими формами арт-терапії – цю роботу можна проводити з дітьми від трьох років, при цьому корекційна робота не вимагає від дитини яких-небудь здібностей: всі діти люблять гратися іграшками, тому залюбки будують картини на піску.

Що ж відбувається в несвідомому дитини, коли він грає в психологічній пісочниці? Будуючи картину з піску, дитина переносить на пісочний «лист» ландшафт внутрішнього світу на даний момент. Розігруючи на піску різноманітні сюжети, дитина набуває безцінного досвіду, який у вигляді «концентрату» потрапляє в несвідоме. Деякий час йде активна асиміляція нового матеріалу в наявну систему світосприйняття. І настає момент (час для кожного індивідуальний), коли в поведінці людини (дитини) відбуваються певні зміни. Вона починає застосовувати в реальності свій пісочний досвід. Таким чином, спочатку внутрішня реальність переноситься назовні – на пісочний лист, потім пісочний досвід переноситься назад у внутрішній світ, де переробляється несвідомим, і вже у вигляді деяких моделей переноситься на реальну поведінку дитини, і так далі.

У роботі з дітьми пісочну терапію можливо використати в чотирьох аспектах:

- аспект проективної психодіагностики;
- аспект психокорекції;
- аспект психопрофілактики;
- аспект навчання.

Усі чотири аспекти застосовуються як в індивідуальному зайнятті, так і в групових, починаючи з трирічного віку.

Проективна психодіагностика в пісочниці здійснюється за допомогою аналізу подій, сюжету; почуттів, що виникли у відповідь на  пісочну картину; аналіз розташування фігурок в пісочниці і їх символічні значення.

Аналізуючи пісочні картини, можна діагностувати:

- конфлікти зі значимими і близькими людьми;
- наявність внутрішніх конфліктів;
- потенційні, ресурсні можливості;
- способи подолання труднощів;
- рівень і спрямованість агресії.

Гетероагресія проявляється через протиборство армій, а аутоагресія – в руйнівних діях по відношенню до головного героя, в неприємностях, яким піддає його автор.

Послідовність появи і місце розташування фігурок дає нам багато цікавої інформації. Іграшка, поставлена в центр, часто символізує «Я» автора картини. Фігурка, яка з'являється другою, представляє символ чогось найважливішого для автора на даний момент. Іноді фігурки закопують. Це символізує те, що витісняється несвідоме або те, що ще не усвідомлюється.

Якщо основна дія в пісочниці відбувається згори, перед нами дитина, схильна до мріянь. Якщо у нього немає урівноважуючих фігурок внизу, треба пропрацювати аспект реалізації задуманого, складання планів. Діти дуже чутливі заповнюють нижні сектори пісочниці. В цьому випадку розвиток фантазії на зайняттях з пісочної терапії стане урівноважуючим моментом. Зміщення в ліву або праву частину покаже людину, якою володіє або минуле, або майбутнє.

Психологам важливо пам'ятати про унікальність кожної дитини і враховувати, передусім, інтерпретації самої дитини. Головне не вносити «свій» погляд на те, що відбувається на пісочному підносі.

Психокорекційна робота вимагає від психолога наявності певної підготовки. Така робота проводиться з використанням «техніки побудови світу». Пісочна терапія активізує природжені ресурси самокорекції та самосцілення дитини і забезпечує можливість для подальшого просування до психологічного здоров'я. Образи, створені в зовнішньому середовищі відображають внутрішній стан і таким чином дають можливість дитині більше усвідомлювати себе.

Психопрофілактичний і розвиваючий аспекти проявляються в постановці казок, міфів в пісочниці, в побудові і розборі ситуацій, які викликають труднощі. В цьому випадку психологічна пісочниця є сценою, учасники – творцями, що пізнають і змінюють світ.

Також в психологічній пісочниці відбувається навчання: граючи в пісочниці разом з дитиною, можна поступово передавати їй власний життєвий досвід.

У груповій роботі відбувається розвиток і корекція соціальних навичок дітей.

Таким чином, всілякі події нашого життя можна розіграти в психологічній пісочниці, переосмислити, знайти рішення.

Психокорекційна робота за допомогою психологічної пісочниці вирішує питання:

- на пісочному підносі дитина засобом невербального спілкування може виразити свої внутрішні переживання. Це робить її особливо коштовною для дітей, які ще недостатньо добре володіють мовою, утрудняються в словесному описі своїх переживань;
- ігрова діяльність є потужним засобом зближення людей. Це особливо коштовне в ситуаціях, коли дитині необхідно знайти своє місце в класному колективі, при утрудненні в налагодженні контактів;
- пісочні картини є об'єктивним свідченням настроїв і думок дитини, що дозволяє використовувати їх для оцінки стану, проведення відповідних досліджень;
- корекційна робота за допомогою психологічної пісочниці викликає у дітей позитивні емоції, допомагає подолати страхи, невпевненість.
- пісочна терапія заснована на мобілізації внутрішнього потенціалу людини та внутрішніх механізмів саморегуляції й зцілення.

Використання даного терміна (пісочна терапія) не зв'язане буквально з лікуванням (як відомо «therapia» у перекладі з латинської означає лікування). Такий напрямок у шкільній психології пов'язаний зі зміцненням психічного здоров'я дитини і виконує психогігієнічні (профілактичні) та корекційні функції.

Пісочна терапія дуже ефективна в роботі з дітьми молодшого шкільного віку, у яких присутні різні емоційні проблеми, труднощі в спілкуванні, негативні поведінкові реакції, труднощі в адаптації до школи, які вони не можуть виразити та пояснити словами. За допомогою психологічної пісочниці дитина реалізує потребу в самовираженні.

На індивідуальних та групових заняттях будуть вирішуватися наступні важливі завдання:

- Виховні. На групових заняттях взаємодія будується таким чином, щоб діти вчилися коректному спілкуванню, співпереживанню, дбайливим взаєминам з однолітками й дорослими. Це сприяє моральному розвитку особистості, забезпечує орієнтацію в системі моральних норм, засвоєнню етики поведінки. Відбувається більш глибоке розуміння себе, свого внутрішнього миру (думок, почуттів, бажань). Складаються відкриті, довірчі, доброзичливі відносини із однолітками, дорослими.
- Корекційні. Досить успішно коректується образ «Я», який раніше міг бути деформованим, поліпшується самооцінка, зникають неадекватні форми поведінки, налагоджуються способи взаємодії з іншими людьми.
- Діагностичні. Володіючи багатобічними діагностичними можливостями, пісочна терапія, може розглядатися як проективна методика. Вона дозволяє одержати відомості про розвиток і індивідуальних особливостях дитини. Це коректний спосіб спостережень за дітьми у самостійній діяльності, краще довідатися їх інтереси, цінності, побачити внутрішній мир, неповторність, особистісну своєрідність, а також виявити проблеми, що підлягають спеціальної корекції. У процесі занять легко проявляються особливості сімейної ситуації, виявляє внутрішні, глибинні проблеми особистості, а також характер міжособистісних відносин і реальне положення дитини в колективі.
- Розвиваючі. Діти вчаться вербалізації емоційних переживань, відкритості в спілкуванні, спонтанності. У цілому відбувається особистісний ріст людини, саморегуляції почуттів і поведінки.

«Оздоровчий» ефект досягається завдяки тому, що в процесі діяльності створюється атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості, емпатичного спілкування, визнання цінності особистості дитини, турбота про неї, її почуття, переживання. Виникають відчуття психологічного комфорту, захищеності, радості, успіху. У результаті мобілізується цілющий потенціал емоцій.

Психологічна пісочниця є безпечним способом розрядки напруги, вираження агресивних почуттів. Підсвідомі конфлікти та внутрішні переживання дітей легше виражаються за допомогою зорових образів, ніж словами; іноді невербальний засіб виявляється єдиним інструментом, що розкриває і прояснює інтенсивні почуття дитини.

Дана програма розрахована на роботу з дітьми з 4 років (може використовуватись для роботи в дошкільних закладах), що мають труднощі в адаптації до дитячого садочка, школи, різні психоемоційні труднощі (страх, непевність, збудливість і т.д.), проблеми у спілкуванні. На далі без вікових обмежень.

Форма роботи може бути індивідуальна та групова. Залежно від потреб та запиту.

Індивідуальна корекційна робота з дітьми проводиться за «технікою побудови власного світу», або за індивідуальним запитом (проаналізувати ситуацію, вирішити проблему тощо). Індивідуальна робота надає дитині можливість зняти емоційну напругу, заспокоїтись, виплеснути емоції, почати розуміти себе.

Групові заняття відбуваються з метою соціальної корекції та розвитку соціальних навичок у учнів, рішенні конфліктних ситуацій. Групові заняття дозволяють працювати з більш широким колом дітей, і одночасно розбудовувати коштовні соціальні навички, пов'язані з наданням взаємної підтримки іншим дітям. Дає можливість спостерігати результати своїх дій і їх вплив на навколишнє; дозволяє освоювати нові ролі, а також спостерігати, як модифікація рольової поведінки впливає на взаємини з навколишніми.

Ефективна кількість дітей для групової роботи – 3-4 учня.

Групи можуть формуватись наступним чином: у першому класі діти «групи ризику» з признаками дезадаптації до школи (за матеріалами діагностики та спостережень у період проходження адаптаційного періоду); учні котрі ходять до групи подовженого дня.

Мета програми: підвищення адаптивності дітей у різноманітних умовах життя, розвиток гнучкості в прояві себе, своїх почуттів, поліпшенні взаємин з іншими людьми, як дорослими так і однолітками.

Основні завдання програми:

- знизити емоційну тривожність у дітей через вираження емоцій і почуттів, пов'язаних з переживанням проблем всередині себе;
- розвити комунікативни навички через нові форми взаємодії із собою, з однолітками;
- підвищити самооцінки через підтвердження своєї індивідуальності, неповторності і значимості;
- сприяти закріпленню позитивних поведінкових реакцій у дітей.

Заняття розраховані на 30-40 хвилин.

Мінімальний курс індивідуальних психокорекційної занять 7-10, оптимальний 10-17.

Можуть бути одноразові зустрічі для діагностичної роботи, або для того, щоб розібратися в ситуації, прийняти рішення.

Основна задача психолога сформувати на заняттях атмосферу доброзичливості, безпеки, взаємодопомоги, емоційної підтримки.

Перше заняття з дітьми починається зі знайомства. Я пропоную пограти з піском, звернути увагу на тактильні почуття. Я кажу дитині: «Добридень! Ми прийшли з тобою в цю кімнату, щоб пограти з піском. Давай привітаємося з ним. Опусти в пісок руки… що ти відчуваєш?.. Пісок який: теплий або холодний, мокрий або сухий, гладкий або шершавий? Давай привітаємося з піском кожним пальчиком, тепер кулачком, тепер тильною частиною руки. Що ти відчуваєш? Давай залишимо сліди на піску! Ти можеш намалювати що тобі хочеться».

Для дітей з погано розвинутою дрібною моторикою робимо самомасаж піском: перетираємо його між пальцями, глибоко зариваємо руки у пісок, «гуляємо» пальчиками по піску, граємо як на піаніно.

Якщо нам треба розвинути уявлення дитини про навколишній світ – ми будуємо природні ландшафти: озера, річки, гори й розмовляємо про них.

Діти краще запам’ятовують букви, цифри, вчаться писати і рахувати. Їм не так страшно помилятися на піску, ніж в зошитах, тут легко можна все виправити.

Етапи роботи з методикою «Мій світ».

Етапи заняття:

1 етап – психолог розповідає про пісочницю, показує колекцію. Надає інструкцію. Психолог говорить: «Збудуйте власний світ, як хочете, використовуючи пісочницю та колекцію фігурок». Він показує що до піску можна торкатися руками, що дно у пісочниці синє і похоже на воду, що фігурки можна ставити у пісочницю. Психолог не керує процесом, який відбувається у пісочниці, він уважно спостерігає і створює атмосферу довіри та безпеки під час сеансу. Це необхідно щоб людина (дитина чи дорослий) активізували уяву, фантазію, ослабили контроль й доторкнулися до свого несвідомого внутрішнього світу, в якому зберігаються ресурси і проблеми. Перебираючи руками пісок, «граючи» маленькими фігурками в присутності уважного психолога, людина обережно, за допомогою символів, виносить назовні зашифровані послання внутрішнього світу.

2 етап – дитина будує свій світ, або картину ситуації, яку хоче розібрати.

3 етап – обговорення, вербальна, апперцептивна частина заняття.

Дітям пропонується показати і розповісти про «Свій світ»: як називається, хто в ньому живе, що робить і т.д.

Якщо розбирається ситуація психолог говорить: «Покажи за допомогою предметів з колекції, як виглядає ситуація про яку ти розповідав. Розкажи. Що відчуває кожен з учасників ситуації».

4 етап – у кінці занятті обов'язково проводитися рефлексія. Психолог питає у дитини: «Що для тебе було цікавого, що нового, що ще хотілось змінити». На групових заняттях кожен учасник висловлюється про те, що для нього важливого було на заняттях, що сподобалося, що було важке. Психолог обов'язково у кінці заняття повинен підкреслити що допомагало дітям спілкуватись, яка цінність була кожного.

На піску можна створювати й розігрувати казки.

В груповій роботі психолог теж пропонує кожній дитині розповісти що відбувалось в пісочниці, які почуття, асоціації виникли під час гри.

Під час обговорення психолог ураховує: як дитина себе виражає, що виражає, у якій формі.

Дана програма може використовуватися в класах інтенсивної педагогічної корекції.

Результативність програми відслідковується по проективних методиках: «Будинок. Дерево. Люди», «Неіснуюча тварина», та за змінами, які спостерігаються у психологічній пісочниці під час занять.

Матеріали до занять: психологічна пісочниця, колекція предметів, глечик з водою (якщо використовується мокра пісочниця).

В стандартній пісочниці (70-50-8 см) може працювати одна дитина або група до 3-4 дитини. В великій пісочниці (120-80-8 см) – група 7-9 дітей.

 

Список використаної літератури:

1. Ель Г.С. Людина, яка грає на піску. Динамічна пісочна терапія. – Москва, Речь, 2010 – 208 с.
2. Єпанчінцева О.Ю. Роль пісочної терапії в розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку. – Санкт-Петербург, Дитинство-Пресс, 2010 – 80 с.
3. Зінкевіч-Євстигнеєва Т.Д., Грабенко Т.М. Чудеса на піску. Практикум з пісочної терапії. – Москва, Речь, 2007 – 344 с.
4. Копитін О.І. Основи арт-терапії. – Санкт-Петербург, Гіппократ, 1999 – 360 с.
5. Копитін А.І., Свістовська Є.Є. Посібник з дитячо-підліткової та сімейної арт-терапії. – Москва, Речь, 2010 – 256 с.
6. Лебедєва Н.П., Іванова О.М. Подорож у Гештальт. Теорія і практика. – Санкт-Петербург, 2005 – 560 с.
7. Мухіна В. С. Образотворча діяльність дитини як форма засвоєння соціального досвіду. – М., 1981 – 289 с.
8. Нові напрямки в ігровій терапії. Проблеми, процеси і особливі популяції. Під ред. Гаррі Лендрета – Санкт-Петербург, Когіто-Центр, 2007 – 480 с.
9. Сакович Н.О. Технологія гри в пісок. – Санкт-Петербург, Речь, 2006 – 184 с.

10. Шиманська О.П. Казки на піску. – Санкт-Петербург, Речь, 2006 – 176 с.